Tietosuojaseloste

Tämän tekstin on tarkoitus selittää Abomicsin ja GeneAccountin tietojen käsittelyn ja tietosuojan periaatteita ja käytäntöjä.

Tietosuojan periaatteet

Abomics on terveydenhuollon palveluntarjoaja, mikä näkyy myös tiukkoina tietosuojakäytäntöinä. Tietoja kerätään, käsitellään, tallennetaan ja jaetaan vain siinä laajuudessa kuin palvelun tarjoaminen potilaalle vaatii, ja vain niiden henkilöiden toimesta, joilla on valtuudet käsitellä tietoja. Pyrimme aina keräämään ja käsittelemään mahdollisimman vähäistä määrää tietoja ja poistamaan tiedot, joita emme käytä.

Meille on täysin luonnollista, että asiakas omistaa kaikki meidän hallussamme hänestä olevat tiedot, ja sen takia pyrimme tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuuden toteuttaa oikeuksiaan omiin tietoihinsa mahdollisimman hyvin. Verkkopalvelumme tarjoaa asiakkaalle laajat mahdollisuudet tarkastella ja muuttaa tietojaan. Halutessaan asiakas voi itsenäisesti poistaa tietonsa palvelusta.

Tietojen keruun oikeutus

Oikeutemme tietojesi käsittelyyn perustuu palvelusopimukseen. Sopimus on joko sinun ja meidän välinen tai välissämme on kolmas osapuoli, jonka alihankkija me olemme. Käsittelemme tietojasi samalla tavalla riippumatta siitä, kenen kanssa sinulla on palvelusopimus, kaikkien asiakkaidemme tietoturva on meille yhtä tärkeää.

Tarvitsemme tietojasi palvelun tuottamiseen. Keskeisimmät käyttötarkoitukset ovat henkilön yhdistäminen hänen tuloksiinsa ja hänen informoimisensa tuloksista sekä niiden päivittymisestä. Käytämme myös henkilön taustatietoja kuten ikää ja sukupuolta tilastollisissa tarkoituksissa selvittääksemme esimerkiksi kohonneita riskejä tietyissä ihmisryhmissä. Kaikki tilastotieto on täysin anonyymiä.

Geenitiedot

Omistat kaikki hallussamme olevat geenitietosi. Niitä säilytetään vain suojatuilla palvelimilla ja käsitellään vain tarkoin valittujen asiantuntijoidemme, kuten lääkäriemme, toimesta. Tietoja siirretään aina suojattuja yhteyksiä pitkin, esimerkiksi silloin, kun laboratorio lähettää testisi tulokset meille analysoitaviksi. Geenitietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille ilman sinun nimenomaista pyyntöäsi.

Hallussamme ei koskaan ole sinusta sellaista geenitietoa, jonka perusteella sinut voitaisiin tunnistaa. Me tai laboratoriokumppanimme eivät tee antamastasi näytteestä mitään muita testejä kuin farmakogeneettisesti tärkeiden geenien testaamista. Haluamme tarjota läpinäkyvästi vain sitä geenitietopalvelua, jota lupaamme, minkä takia emme käytä näytettäsi muiden testien tekemiseen edes pyynnöstä. Tämä on tärkein lupauksemme sinulle.

Kerättävät henkilötiedot

Näet kaikki sinusta kerätyt henkilötiedot omasta GeneAccount-profiilistasi.

Riippuen sopimuksestamme, keräämme hieman erilaisia tietoja kustakin asiakkaasta. Jos keräämme tietoja palveluntarjoajasi alihankkijana, tietomme tulevat palveluntarjoajaltasi, jolloin emme itse voi vaikuttaa tietojen sisältöön. Jos olet GeneAccount Service -asiakkaamme, sinulla on rekisteröitymisen yhteydessä mahdollisuus päättää itse henkilötiedot, jotka haluat jakaa kanssamme.

Kun me olemme palveluntarjoajasi alihankkija, tiedoissasi on voi olla laajimmillaan nimi, ikä, sukupuoli, puhelinnumero sekä henkilötunnus. On myös mahdollista, että tiedämme sinusta vain näytteesi numeron, emmekä lainkaan henkilötietojasi. Kaikki omat tietosi näet GeneAccount-profiilistasi ja voit muokata niitä siellä.

Jos olet GeneAccount Service -asiakkaamme, voit rekisteröinnin yhteydessä päättää itse mitä henkilötietoja jaat kanssamme. Keräämme pakollisina tietoina vain sähköpostiosoitteesi, jotta voimme toteuttaa palvelun. Vapaaehtoiset tiedot voit myös lisätä jälkikäteen GeneAccount-tililläsi.

Palvelun käytöstä kerätty tieto

Keräämme tietoja palvelun käytöstä palvelun kehittämistä varten. Tieto on anonyymiä tilastotietoa käyttösessioista. Keräämme tietoa käyttöajasta, käytetystä selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja laitteesta. Kaikki tieto on anonyymiä eikä se sisällä henkilötietojasi, eikä sitä voida liittää henkilötietoihisi. Tietojen keräämiseksi sivustolla käytetään evästeitä.

Tietojen käsittely, tallentaminen ja poistaminen

Tietosi on tallennettu vain suojatuille palvelimille ja niitä siirretään esimerkiksi testin tekevän laboratorion ja meidän välillämme vain suojattuja yhteyksiä pitkin. Tietosi ovat myös varmuuskopioituna, jotta ne eivät katoa odottamattomissakaan tilanteissa.

Käsittelemme tietojasi vain palvelun ja siihen liittyvien toimenpiteiden suorittamiseen, keskeisimpänä farmakogeneettisen fenotyyppisi selvittämiseen lääkeaineiden tehon ja turvallisuuden arvioimiseksi. Mitään henkilötietoja ei koskaan jaeta kolmansien osapuolien kanssa ilman sinun kirjallista pyyntöäsi.

Palvelun tarjoamisen lisäksi teemme anonymisoidusta datasta tilastotietoja. Näistä tiedoista ei voi missään tilanteessa päätellä kenestä tieto on kerätty. Tieto on siis peruuttamattomasti anonymisoitua. Tilastotietoa käytetään palvelun kehittämiseen. Tilastotietoa kerätään yhdessä luotettujen kolmansien osapuolien, kuten Googlen kanssa.

Poistamme tiedot, joita emme käytä. Poistamme tiedot asiakassuhteen päätyttyä. Voit myös itse pyytää meitä poistamaan tiedot.

Sinun oikeutesi

Omistat omat tietosi, joten sinulla on rajaton oikeus omiin tietoihisi. Oikeutesi perustuvat lakeihin ja muihin säädöksiin, esimerkiksi EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Olemme sitoutuneet auttamaan sinua toteuttamaan oikeuksiasi.

Keskeisimmät oikeutesi

  • Saada meiltä tietoa mistä tahansa tietoihisi liittyvistä asioista
  • Tarkastella omia henkilötietojasi verkkopalvelustamme
  • Muokata tietojasi ja pyytää meitä muokkaamaan tietojasi
  • Pyytää meitä siirtämään tietosi muihin järjestelmiin
  • Pyytää meiltä kaikki tiedot, joita meillä sinusta on
  • Pyytää tietoa siitä miten tietoja on kerätty
  • Poistaa omat tietosi pavelusta ja pyytää meitä poistamaan tietosi kaikista järjestelmistämme

Lisätietoa tietosuojastamme saat rekisteriselosteistamme tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@abomics.fi.