Lääkäreiden usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet alle vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit myös aina olla meihin yhteydessä, mikäli jokin asia jää askarruttamaan.

Kun teet lääkityspäätöstä, voit tarkistaa Duodecimin Lääketietokannan Farmakogenetiikka-välilehdeltä, onko farmakogenetiikalla kliinisesti merkittävää vaikutusta harkitsemaasi lääkkeeseen. 

Jos käytössäsi on Tietoevryn Lifecare-potilastietojärjestelmän versio, joka sisältää Farmakogenetiikka-ominaisuuden, voit valita lääkkeen ja näet punaisen tai keltaisen symbolin, jos farmakogenetiikalla on merkittävää vaikutusta lääkkeen tehoon tai turvallisuuteen. Kysy lisää Lifecare-pääkäyttäjältänne. 

Farmakogeneettinen verinäyte on tilattavissa koodeilla B-Farma-D tai B-FarmL-D. Lue lisää testin saatavuudesta oman yksikkösi laboratorion laboratoriotutkimusten ohjekirjasta. 

Farmakogeneettisen testin tulokset näkyvät potilastietojärjestelmässä kuten muidenkin laboratoriotestien tulokset. Tekstimuotoisen tulosyhteenvedon alussa on linkki ja PIN-koodi, joiden avulla saat avattua laajemman lausunnon, jossa on lääkekohtaiset suositukset. Katso raportin avaamisen videodemonstraatio täältä.

Jos potilastietojärjestelmän tekstimuotoisessa laboratoriotuloksessa ei ole farmakogeneettisen testin tiedoissa linkkiä ja PIN-koodia, on mahdollista, että potilaalle on tehty suppea testi, johon ei kuulu lausuntopalvelua ja lausuntoaraporttia. Ota yhteys omaan laboratorioosi ja varmista, että lähete on tehty testikoodilla B-Farma-D tai B-FarmL-D. 

Selaimella avatun raportin (ks. ”Mistä löydän farmakogeneettisen testin tulokset?”) alusta löydät yhteenvedon lääkeaineista, joiden tehoon tai turvallisuuteen farmakogenetiikka vaikuttaa potilaalla kliinisesti merkittävästi. Yhteenvetoa seuraavat lääkeainekohtaiset käyttö- ja annostussuositukset. Voit hakea tiettyä lääkeainetta käyttämällä sivun ylälaidan hakukenttää tai selaimen hakutoimintoa (Ctrl + F tai Cmd + F). 

Raportin voi halutessaan myös tallentaa PDF-muodossa klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa ”Lataa PDF” -nappia. Huomaa kuitenkin, että PDF-muodossa tallennettu raportti ei päivity, vaikka suosituksia päivitettäisiin. Ajantasaisen raportin löydät aina linkin ja PIN-koodin avulla selaimella.

Farmakogenetiikka vaikuttaa kliinisesti merkittävästi yli 100 lääkeaineen tehoon ja turvallisuuteen. Erityisen paljon tällaisia lääkkeitä on esim. psyykenlääkkeiden joukossa, mutta merkittäviä vaikutuksia liittyy myös mm. moniin kipulääkkeisiin sekä sydän- ja verisuonitautien hoidossa käytettäviin lääkkeisiin. 

Farmakogenetiikan vaikutuksen tiettyyn lääkeaineeseen voit tarkistaa lääkityspäätöstä tehdessä Duodecimin Lääketietokannan Farmakogenetiikka-välilehdeltä. 

Lääkärin etiikka -julkaisussa käsitellään myös farmakogeneettisia testejä:  nosebovaikutuksen mahdollisuus on hyvä ottaa huomioon, kun farmakogeneettisen testin tuloksista kertoo potilaalle.  Lääkärin etiikka -julkaisu on saatavissa osoitteesta: www.laakariliitto.fi/laakarin-etiikka/

Yleisopimuksen Ihmisoikeuksista ja Biolääketieteestä lisäpöytäkirjan (CETS No. 203) tulkintaohje luokittelee farmakogeneettisen testin olevan testi, joka ei ennustaa perinnöllisiä sairauksia eikä selvitä, onko henkilöllä jonkin sairauden aiheuttava geeni tai geneettinen taipumus tai alttius sairastua. Ks. kohta 78 Euroopan Neuvoston julkaisussa Explanatory Report to the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Genetic Testing for Health Purposes )

B-Farma-D- ja B-FarmL-D- testit sisältävät lausunnon potilaan fenotyypin mukaiseen annosteluun yli 100 lääkeaineelle. Lausunto on tarkoitettu yleis- tai erikoislääkäreiden käyttöön.

B-PGx-D-testi ei sisällä lääkekohtaisia lausuntoja vaan ainoastaan fenotyyppiennusteet.