Farmakogeneettinen testi

Oikea lääke, oikealla annostuksella, oikealle potilaalle

Miten geenit vaikuttavat lääkitykseen?

Geenimme vaikuttavat siihen, miten elimistömme käsittelee erilaisia lääkeaineita. Lääkeaineita elimistössä hajottavat eli metaboloivat erilaiset entsyymit, joiden valmistusta puolestaan ohjaavat geenit. Joillakin tiettyä entsyymiä saattaa erittyä tavallista vähemmän, toisilla taas enemmän. Tämä on normaalia geneettistä vaihtelua ihmisten välillä, mutta vaikuttaa siihen, miten nopeasti lääkeaineet elimistöstämme poistuvat. Jos lääke hajoaa ja poistuu elimistöstä liian nopeasti, ei se ehdi vaikuttaa halutulla tavalla. Jos se taas poistuu tavallista hitaammin, voi lääkeainetta kertyä elimistöön liikaa. Tämä saattaa aiheuttaa ikäviä tai jopa vaarallisia haittavaikutuksia.

Vaikuttaako farmakogenetiikka minuun?

Miltei kaikilla meistä on yksi tai useampi lääkitykseen vaikuttava geenivariantti, joten farmakogenetiikka vaikuttaa lähes jokaiseen. Yhdysvalloissa tehdyssä yli 1000 potilaan tutkimuksessa 99 %:lla oli vähintään yksi lääkitykseen vaikuttava geenivariantti

Kuinka moneen lääkkeeseen farmakogenetiikka vaikuttaa?

Abomicsin asiantuntijoiden ylläpitämässä tietokannassa on tällä hetkellä yli 100 lääkeainetta, joihin farmakogenetiikalla on kliinisesti merkittävää vaikutusta. Monet näistä ovat yleisesti käytössä olevia lääkkeitä. Esimerkiksi Suomen masennuslääkekulutuksesta 60 % on sellaisia, joihin farmakogenetiikka vaikuttaa kliinisesti merkittävästi.

Lääkkeiden haittavaikutukset ja niiden ennaltaehkäisy

Lääkkeet voivat aiheuttaa haitallisia sivuvaikutuksia eli haittavaikutuksia. Yleensä lääkkeiden haittavaikutukset ovat lieviä mutta joskus lääkitystä on muutettava haittavaikutusten vuoksi. On hyvä tietää millaisia haittavaikutuksia käyttämäsi lääkkeet voivat aiheuttaa ja onko niiden ilmetessä syytä ottaa yhteyttä lääkäriin. Nämä tiedot ovat pakkausselosteessa.

Lääkkeiden haittavaikutuksia voidaan ehkäistä farmakogeneettisellä testillä. Laaja tutkimus osoitti kliinisesti merkittävien haittavaikutusten vähenevän 30 %, kun hoitavalla lääkärillä on käytössään farmakogeneettisen testin tulokset lääkityspäätöksenteon tukena. Tutkimukseen osallistui noin 7 000 potilasta, joiden hoito edellytti mm. masennuslääkkeitä, kipulääkkeitä tai sydän- ja verisuonitautien lääkkeitä.

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä hyödyllisiä linkkejä Usein kysytyt kysymykset -sivulle.