Tieteellinen näyttö

Farmakogenetiikan vaikutus lääkitykseen eri sairauksien ja tautien hoidossa

Psykiatria

Farmakogenetiikan kliininen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus depression hoidossa

Farmakogenetiikka vaikuttaa moniin psyykenlääkkeisiin, ja testaamisesta hyötyvät etenkin depressiopotilaat. Abomicsin raportti tekee tulosten tulkinnasta helppoa ja nopeaa. Katso malliraportti.

Geriatria

Farmakogenetiikan kliininen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus polyfarmasiassa

Polyfarmasia altistaa lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutuksille ja aiheuttaa haasteita hoitavalle lääkärille. Farmakogeneettinen testi tukee lääkityspäätöksissä.

Kardiologia

Farmakogenetiikan käyttö kardiologiassa

Klopidogreeli ehkäisee veritulppien syntymistä, mutta sen teho on yli 30 %:lle suomalaisista riittämätön. Farmakogeneettisellä testillä voi selvittää potilaan vasteen lääkkeelle.

Neurologia

Klopidogreeli ei toimi kaikille

Farmakogenetiikka vaikuttaa monien lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen riippuen potilaan geeneistä. Sepelvaltimotautikohtauksen ja pallolaajennuksen jälkeen potilaalle usein määrättävä klopidogreeli on yksi tällainen lääke.