Monilääkitys ja farmakogenetiikka

Useat yhtäaikaiset lääkitykset kasvattavat haitta- ja ristivaikutusten riskiä. Lue, miten farmakogeneettinen testi voi vähentää riskejä.

Ikääntyvien monilääkitys ja farmakogenetiikka

Iän karttuessa kasvaa usein myös säännöllisessä käytössä olevien lääkkeiden määrä. Mitä enemmän lääkkeitä on käytössä, sitä suuremmaksi kasvaa myös riski saada niistä haittavaikutuksia. Monilääkityksestä puhutaan, kun potilas käyttää säännöllisesti viittä tai useampaa lääkettä. Potilas saattaa jopa käyttää joitakin lääkkeitä pelkästään muiden lääkkeiden haittavaikutusten vähentämiseksi. Lääkityksiä lisättäessä voi ennen pitkää käydä epäselväksi, mitkä oireet johtuvat sairaudesta ja mitkä taas ovat lääkkeiden sivuvaikutuksia.

Pahimmillaan lääkkeiden haittavaikutukset voivat olla hengenvaarallisia. Helsingin seudulla henkeä uhkaavista lääkkeiden haittavaikutuksista kärsiviä potilaita hoidetaan päivystyksessä noin kolme kertaa niin paljon kuin liikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita. Lääkkeiden haittavaikutuksiin myös kuolee vuosittain yhtä paljon ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa. 1,6 Suomessa yli 65-vuotiailla monilääkityspotilailla lääkeongelmat liittyvät jopa 20 %:iin päivystyskäynneistä 2. Lievemmät haittavaikutukset, kuten esimerkiksi huimaus, väsymys tai pahoinvointi, eivät ehkä vie potilasta sairaalaan asti, mutta voivat vaikuttaa huomattavasti potilaan elämänlaatuun ja arjessa selviytymiseen.

[1] Kauppila, M. et al (2021) incidence, preventability, and causality of adverse drug reactions at a university hospital emergency department. European Journal of Clinical Pharmacology. 77, 643-650. https://doi.org/10.1007/s00228-020-03043-3
[2] Schepel, L. et al (2019) Medication Reconciliation Review for Older Emergency Patients Requires Improvement in Finland. International Journal of Risk & Safety in Medicine. 30(1), 19-31. https://doi.org/10.3233/JRS-180030
[3] Seppala, L. et al. (2018) Fall-risk-increasing drugs: a systematic review and meta-analysis: III. Others. Journal of the American Medical Directors Association. 19(4), 372-e1. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.099
[4] Elliott, L. (2017) Clinical impact of pharmacogenetic profiling with a clinical decision support tool in polypharmacy home health patients: A prospective pilot randomized controlled trial. PLOS ONE. 12(2), e017905. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170905
[5] Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., … & Masud, T. (2022). World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age and ageing, 51(9), afac205. https://doi.org/10.1093/ageing/afac205
[6] Official Statistics of Finland (OSF): Statistics on road traffic accidents [e-publication]. ISSN=2342-3846. 2019. Helsinki: Statistics Finland [referred: 9.11.2022]. Access method: http://www.stat.fi/til/ton/2019/ton_2019_2021-01-19_tie_001_en.html

Monilääkitys lisää kaatumisen riskiä merkittävästi

Monilääkityksen on todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen toimintakykyyn ja lisäävän kaatumisen riskiä 3,5. Farmakogeneettisen testaamisen avulla voidaan tunnistaa toimimattomat ja todennäköisesti haittavaikutuksia aiheuttavat lääkitykset ja muuttaa ne paremmin sopiviin. Farmakogeneettisen testaamisen tutkitusti vähentää monilääkityspotilaiden sairaalahoidon tarvetta 4.

Monilääkitykseen liittyvillä haittavaikutuksilla on myös taloudellista merkitystä niin yhteiskunnalle kuin potilaalle itselleen. Lääkkeiden haittavaikutuksista johtuvat päivystyskäynnit ja osastohoitojaksot kuormittavat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat yhteiskunnalle ylimääräisiä kustannuksia. Kun terveydenhuollon vuodepaikka- ja henkilöresursseja tarvitaan haittavaikutuspotilaiden hoitoon, hoitojonot pitenevät.

Useat yhtäaikaiset lääkitykset voivat alkaa ennen pitkää tuntua omassakin kukkarossa, etenkin jos lääkevalmistetta joudutaan vaihtamaan useamman kerran haittavaikutusten tai riittämättömän tehon vuoksi.

Farmakogeneettisellä testillä voidaan selvittää lääkityksesi sopivuus yksilöllisesti juuri sinulle. Näin voit välttyä käyttämästä sellaisia lääkkeitä, jotka eivät tehoa vaivaan, johon ne on määrätty, tai aiheuttavat haittavaikutuksia – joihin saatetaan määrätä taas lisää lääkkeitä. Oikeiden lääkkeiden valinta potilaalle yksilöllisesti parantaa paitsi hoidon tehokkuutta myös sen turvallisuutta ja vähentää siten päivystyskäyntien ja sairaalajaksojen tarvetta 4.

”Kyllähän se paljon vaikutti, kun ei tarvinnut enää olla koekaniinina.”

— Airi, Järvenpää

Katso video

Farmakogeneettisen testaamisen hyödyt

Vähentää lääkekokeiluja

Nopeuttaa sopivan lääkityksen määrittämistä

Vähentää haitta­vaikutusten riskiä

Tukee lääkityspäätöksiä koko elämän ajan