Näytteenottopakkaus ja farmakogeneettinen testi

Näytteenottopakkaus tarjoaa helpon ja nopean tavan tehdä lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta mittaava geenitesti kotona: yksinkertainen poskipyyhkäisynäyte ei vaadi neuloja, ja se lähetetään kätevästi kirjepostina laboratorioon analysoitavaksi. Testin tulokset ovat muutaman viikon kuluttua saatavilla helppolukuisena raporttina Abomics GeneAccount -tilillä tietokoneella tai mobiililaiteella.

Raportti kattaa 21 geeniä ja yli 100 lääkettä ja sisältää yksilölliset hoitosuositukset kunkin lääkkeen osalta. Hoitosuositukset toimivat lääkärin lääkityspäätöksen tukena yksilöllistä lääkehoitoa suunniteltaessa. Geenitestin tulos ei vanhene, ja tulokset päivittyvät Abomics GeneAccount -tililläsi jatkuvasti viimeisimmän tutkimustiedon mukaan. Voit antaa geenitestisi tulokset hoitohenkilökunnan tarkasteltaviksi, kun sinulle ollaan suunnittelemassa lääkehoitoa.

Huomioi, että kotinäytteeseen perustuva testitulos ei välity potilastietojärjestelmiin tai OmaKantaan. Jos haluat, että testitulokset ovat hoitavan lääkärisi saatavilla potilastietojärjestelmässä sekä OmaKannassa, sinun kannattaa käydä verinäytteessä yksityisen tai julkisen terveydenhuollon laboratoriossa.

Hinta sisältää toimituskulut.

399,00 

Kuvaus

Pakkaus sisältää:


Hintaan sisältyy toimitus kotiin, näytteen postitus laboratorioon, laboratorioanalyysi sekä lausuntoraportti. Kirjautumalla Abomics GeneAccount -palveluun voit tarkastella farmakogeneettisen testin tuloksia helposti tietokoneella tai mobiililaitteella.

Usein kysyttyä

Kirjautumalla Abomics GeneAccount -palveluun voit tarkastella farmakogeneettisen testin tuloksia helposti verkossa, tietokoneella tai mobiililaitteella. Voit myös tulostaa palvelun kautta tuloksesi PDF-raporttina, joka on helppo ottaa mukaan esimerkiksi lääkärin vastaanotolle. 

Testi ei ole koko perimän eli genomin kartoitus. Se on kohdennettu testi, jossa tutkitaan vain valittuja geenikohtia, jotka liittyvät lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Mitään muita genomitietoja ei tule testissä ilmi. Farmakogeneettinen testi ei esimerkiksi kerro riskeistä sairastua perinnöllisiin sairauksiin.

Abomics GeneAccount -palvelu on toteutettu Suomen lakien mukaisesti sekä EU:n yleistä tietoturva-asetusta (GDPR) noudattaen. Tietoja käytetään vain henkilökohtaisen lausuntoraporttisi laatimiseen ja ylläpitämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot tallennetaan ja varmuuskopioidaan palvelimille, jotka sijaitsevat EU:n alueella. 

Näytteenottopakkaus lähetetään 1-3 työpäivän kuluessa sinulle kotiin postitse. Näytteenoton jälkeen, lähetät näytteen postitse laboratorioon. Tämän jälkeen laboratorio analysoi näytteen ja toimittaa farmakogenetiikan kannalta olennaiset geenitiedot Abomics Oy:lle. Abomics Oy laatii lopuksi geenitietojen perusteella lausuntoraportin. Postikuljetukset, laboratorioanalyysi ja lausuntoraportin laatiminen kestävät yleensä noin kahdesta neljään viikkoa.

Mitkä lääkkeet testi kattaa?

Testi kattaa seuraavat lääkeaineet:

amitriptyliini
aripipratsoli
aripipratsolilauroksiili
artikaiini
askorbiinihappo
atatsanaviiri
atomoksetiini
atorvastatiini
atsatiopriini
belinostaatti
bosepreviiri
brekspipratsoli
bupivakaiini
dabrafenibi
dapsoni
desipramiini
deutetrabenatsiini
doksepiini
efavirentsi

eliglustaatti
essitalopraami
estradioli
estrioli
etinyyliestradioli
fenytoiini
fluorourasiili
flurbiprofeeni
flusytosiini
flutamidi
fluvastatiini
fosfenytoiini
glibenklamidi
glimepiridi
glipitsidi
govitekaani
haloperidoli
hydroksiklorokiini
ibuprofeeni

iloperidoni
imipramiini
irinotekaani
kapesitabiini
kiniini
klobatsaami
klomipramiini
klooriprokaiini
klooripropamidi
klopidogreeli
klorokiini
kodeiini
konjugoidut estrogeenit
lansopratsoli
lidokaiini
lornoksikaami
lovastatiini
mafenidi
meloksikaami

mepivakaiini
merkaptopuriini
metoklopramidi
metoprololi
metyylitioniini
nalidiksiinihappo
natriumnitriitti
nitrofurantoiini
nortriptyliini
omepratsoli
ondansetroni
pantopratsoli
paroksetiini
peginterferoni alfa-2a
peginterferoni alfa-2b
peglotikaasi
pimotsidi
piroksikaami
pitavastatiini

pitolisantti
pravastatiini
prilokaiini
primakiini
probenesidi
propafenoni
rasburikaasi
ribaviriini
risperidoni
ropivakaiini
rosuvastatiini
sasitutsumabigovitekaani
selekoksibi
simvastatiini
siponimod
sitalopraami
sulfadiatsiini
sulfametoksatsoli
sulfasalatsiini

sulfisoksatsoli
tafenokiini
tamoksifeeni
tegafuuri
telapreviiri
tetrabenatsiini
tetrakaiini
tiboloni
tioguaniini
tioridatsiini
tolatsamidi
tolbutamidi
tramadoli
trimipramiini
tropisetroni
varfariini
venlafaksiini
vorikonatsoli
vortioksetiini

Kuvaus

Pakkaus sisältää:


Hintaan sisältyy toimitus kotiin, näytteen postitus laboratorioon, laboratorioanalyysi sekä lausuntoraportti. Kirjautumalla Abomics GeneAccount -palveluun voit tarkastella farmakogeneettisen testin tuloksia helposti tietokoneella tai mobiililaitteella.

Lisätiedot

Mitkä lääkkeet testi kattaa?

Testi kattaa seuraavat lääkeaineet:
amitriptyliini
aripipratsoli
aripipratsolilauroksiili
artikaiini
askorbiinihappo
atatsanaviiri
atomoksetiini
atorvastatiini
atsatiopriini
belinostaatti
bosepreviiri
brekspipratsoli
bupivakaiini
dabrafenibi
dapsoni
desipramiini
deutetrabenatsiini
doksepiini
efavirentsi
eliglustaatti
essitalopraami
estradioli
estrioli
etinyyliestradioli
fenytoiini
fluorourasiili
flurbiprofeeni
flusytosiini
flutamidi
fluvastatiini
fosfenytoiini
glibenklamidi
glimepiridi
glipitsidi
govitekaani
haloperidoli
hydroksiklorokiini
ibuprofeeni
iloperidoni
imipramiini
irinotekaani
kapesitabiini
kiniini
klobatsaami
klomipramiini
klooriprokaiini
klooripropamidi
klopidogreeli
klorokiini
kodeiini
konjugoidut estrogeenit
lansopratsoli
lidokaiini
lornoksikaami
lovastatiini
mafenidi
meloksikaami
mepivakaiini
merkaptopuriini
metoklopramidi
metoprololi
metyylitioniini
nalidiksiinihappo
natriumnitriitti
nitrofurantoiini
nortriptyliini
omepratsoli
ondansetroni
pantopratsoli
paroksetiini
peginterferoni alfa-2a
peginterferoni alfa-2b
peglotikaasi
pimotsidi
piroksikaami
pitavastatiini
pitolisantti
pravastatiini
prilokaiini
primakiini
probenesidi
propafenoni
rasburikaasi
ribaviriini
risperidoni
ropivakaiini
rosuvastatiini
sasitutsumabigovitekaani
selekoksibi
simvastatiini
siponimod
sitalopraami
sulfadiatsiini
sulfametoksatsoli
sulfasalatsiini
sulfisoksatsoli
tafenokiini
tamoksifeeni
tegafuuri
telapreviiri
tetrabenatsiini
tetrakaiini
tiboloni
tioguaniini
tioridatsiini
tolatsamidi
tolbutamidi
tramadoli
trimipramiini
tropisetroni
varfariini
venlafaksiini
vorikonatsoli
vortioksetiini

Usein kysyttyä

Kirjautumalla Abomics GeneAccount -palveluun voit tarkastella farmakogeneettisen testin tuloksia helposti verkossa, tietokoneella tai mobiililaitteella. Voit myös tulostaa palvelun kautta tuloksesi PDF-raporttina, joka on helppo ottaa mukaan esimerkiksi lääkärin vastaanotolle. 

Testi ei ole koko perimän eli genomin kartoitus. Se on kohdennettu testi, jossa tutkitaan vain valittuja geenikohtia, jotka liittyvät lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Mitään muita genomitietoja ei tule testissä ilmi. Farmakogeneettinen testi ei esimerkiksi kerro riskeistä sairastua perinnöllisiin sairauksiin.

Abomics GeneAccount -palvelu on toteutettu Suomen lakien mukaisesti sekä EU:n yleistä tietoturva-asetusta (GDPR) noudattaen. Tietoja käytetään vain henkilökohtaisen lausuntoraporttisi laatimiseen ja ylläpitämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot tallennetaan ja varmuuskopioidaan palvelimille, jotka sijaitsevat EU:n alueella. 

Näytteenottopakkaus lähetetään 1-3 työpäivän kuluessa sinulle kotiin postitse. Näytteenoton jälkeen, lähetät näytteen postitse laboratorioon. Tämän jälkeen laboratorio analysoi näytteen ja toimittaa farmakogenetiikan kannalta olennaiset geenitiedot Abomics Oy:lle. Abomics Oy laatii lopuksi geenitietojen perusteella lausuntoraportin. Postikuljetukset, laboratorioanalyysi ja lausuntoraportin laatiminen kestävät yleensä noin kahdesta neljään viikkoa.