Farmakogenetiikka mahdollistaa yksilöllisen lääkehoidon

Tulkitsemme potilaan geenitestin tuloksen kliinikolle selkeäksi raportiksi ja hoito-ohjeiksi.

Farmakogeneettisellä testillä voidaan vähentää merkittävästi lääkkeiden haittavaikutuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Tuomme lääkäreille ja heidän potilailleen helpon mahdollisuuden yksilölliseen lääkintään luotettavan ja päivitetyn farmakogeneettisen informaation avulla.

Hero

Ratkaisumme

GeneAccount

Oletko kuluttajana kiinnostunut farmakogeneettisestä testistä?

Tarjoamme helpon mahdollisuuden hankkia testi ja selkeä raportti sen tuloksista!

GeneAccoount verkkokaupastamme voit hankkia vaivattomasti farmakogeneettisen kotona suoritettavan testin. Verkkokaupamme toimittaa lähetykset maailmanlaajuisesti.

GeneAccount on kuluttajaportaalimme, johon kirjautumalla voit koska tahansa tarkastella testin tulosraporttia, joka päivittyy aina uusimman tiedon mukaan.

Voit myös ladata GeneAccount:n mobiililaitteellesi, jolloin se on aina saatavillasi.

Tulkitsemme geenitestin laboratoriodatan PGx-generaattorillamme ja esitämme testituloksen helposti ymmärrettävän tieteellisesti validin ja kattavan raportin muodossa. Raportti sisältää selkeät lääkintäohjeet lääkärisi käyttöön.

GeneAccount on valittavissa suomen-, englannin-, ruotsin ja saksankielisenä versiona.

Haluatko tietää enemmän?

Lue lisää

GeneRx

Ammattilaisille

Tarvitsetko farmakogenetiikassa päätöksentekoasi tukevaa työkalua?

GeneRx auttaa lääkäriä toteamaan milloin framakogenettinen testaaminen on suositeltavaa.

GeneRx on saatavissa joko stand-alone verkkosovelluksena tai integroituna sairaalan elektroniseen potilastietojärjestelmään.

GeneRx toimii myös PGx-tulkintapalvelumme taustalla ja GeneAccount-palvelu on asiantuntijoiden käytössä kansainvälisesti.

GeneRx-tietokanta on saatavissa osana Duodecim Terveysportti-palvelua ja TietoEVRY on integroinut GeneRx:n myös Lifecare-potilastietojärjestelmäänsä.

Haluatko tietää enemmän?

Lue lisää

Farmakogeneettinen Tietokanta

Tulevaisuudessa lääkehoito määrätään entistä vahvemmin potilaan yksilöllisten, geneettisten ominaisuuksien mukaan. Lääkevasteen geneettinen vaihtelu on paljon tutkittu aihe, mutta sen hyödyntäminen potilastyössä on vielä alkutekijöissään. Farmakogenomisen tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen käytännön potilastyössä vaatii toimivan tietokannan lääkärin työn tueksi. Tilanteen korjaamiseksi on kehitetty Abomics GeneRx-tietokanta.

Genomitiedon hyödyntäminen lääkehoidossa lisää tutkitusti lääkityksen tehoa ja turvallisuutta. Lääkkeiden metaboliaa säätelevien entsyymien aktiivisuus on lääkeaineiden välisten interaktioiden ohella merkittävin yksilöllistä lääkevastetta selittävä tekijä. Tähän mennessä on tunnistettu ainakin 150 lääkeainetta, joiden vaikutus riippuu merkittävästi potilaan omasta geeniperimästä. Farmakogeneettisen testin avulla voidaan valita oikea lääke oikealla annoksella potilaan yksilöllisen geeniperimän mukaan. GeneRx auttaa lääkäriä tunnistamaan tapaukset, joissa geenitesti olisi paikallaan, ja antaa selkeät ohjeet, miten menetellä.

GeneRx on kehitetty yhdessä terveysalan ammattilaisten kanssa vastaamaan nykypäivän terveydenhuollon vaatimuksiin. Olemme valikoineet tietokantaan asiantuntijoidemme avulla geenitesteistä vain ne, joista on tieteellisen näytön perusteella hyötyä kliinisessä päätöksenteossa. GeneRx-työkalu sisältää kootusti kattavat tiedot, jotka auttavat lääkäriä huomioimaan potilaan yksilölliset geneettiset ominaisuudet hoitopäätöksen yhteydessä. GeneRx-tietokanta sisältää:

  1. Lääkkeen vaikuttava aine, ATC-koodi(t), nimi
  2. Lääkkeeseen liittyvä geneettinen vaihtelu
  3. Fenotyypit, esim. metabolianopeus
  4. Suositustekstit mm. annostukseen liittyen
  5. Suositukseen liittyvät kirjallisuusviitteet
  6. Saatavilla olevat geenitestit ja niiden käyttöindikaatiot
  7. Geenitestien tarjoajat yhteystietoineen ja tilausohjeineen

Tietokanta on toteutettu englannin, suomen, ruotsin ja saksan kielellä, ja se voidaan kääntää helposti kaikille asiakkaan haluamille kielille.

GeneRx integroituu saumattomasti potilastietojärjestelmiin, jotka ovat hoitavien lääkäreiden päivittäisessä käytössä. GeneRx voidaan sisällyttää osaksi potilastietojärjestelmän lääketietokantaa. Erillistä sisäänkirjautumista tai käyttäjätunnusta ei siis tarvita. Tietokannan päivitys on mahdollista toteuttaa automaattipäivityksenä, esim. Multirecin, Duodecimin tai vastaavan jakelijan kautta.

GeneRx on kytketty kansalliseen lääkerekisteriin, joten lääkekohtaiset tiedot ovat tietokannassa aina ajan tasalla. Integroidussa ratkaisussa potilastietojärjestelmä ilmoittaa aina lääkehoitoa määrättäessä, jos lääkkeen metaboliaan liittyy merkittävää geneettistä variaatiota. Järjestelmään sisältyy myös tiedot saatavilla olevista geenitesteistä ja niiden tarjoajista.

PGx

Ammattilaisille

Tarvitsetko geenidatalle hoitoa ohjaavan selkeän tulkinnan?

Abomicsin PGx-tulkinta muuntaa farmakogeneettisen raakadatan helposti ymmärrettäväksi raportiksi, joka ohjaa lääkäriä hoitotyössä ja on hyödyksi myös potilaalle.

Abomicsin PGx-tulkinta voi hyödyntää geenidataa hyvin monista eri lähteistä, kuten esim. ThermoFisher TaqMan® OpenArray® and Agena Biosystems Mass Spectometry -teknologioista.

Voimme tarjota erilaisia konsepteja asiakkaan oman tuote- tai palvelunimen alle, esim. JSON API-rajapinnan kautta.

Abomicsin farmakogeneettinen tulkinta perustuu 22 tärkeimpään geeniin, joiden osalta tieteellinen näyttö on selkeä. Lausumme myös CYP2D6-geenin, joka ohjaa noin joka neljännen tunnetun lääkkeen metaboliaa. NGS-dataan perustuvasta analyysistä tämä geeni yleensä puuttuu.

Yksinkertainen, mutta hyvin kattava raportti kertoo geenitestin tulokset, listaa kaikki lääkkeet, joiden metaboliaan geenit vaikuttavat ja kertoo yksilölliset annossuositukset.

Raportti, sen tieteellinen oikeellisuus ja helppo käytettävyys hoitotyössä, on lääkärikunnan laajasti hyväksymä. Se sisältää yksilölliset annossuositukset testin geneettisen informaation mukaisesti.

Katso malliraporttimmeEnglanniksiSuomeksi

Kaikki geneettinen informaatio on tallennettu turvallisesti GeneAccount-portaaliin ja emme koskaan luovuta sitä kolmansille osapuolille.

Haluatko tietää enemmän?

Lue lisää

Yhteistyökumppanimme